25/1/2020 06:45

Úvodem slovo k cenám a službám

Vaše první návštěva a první konzultace u nás je zdarma.

 

Na této návštěvě se seznámíme v Vaším přáním, problémem nebo požadavkem. Navrhneme Vám řešení a případnou výši investice možných variant.

 

Podáme Vám veškeré informace k cenám všech služeb, které poskytujeme, vždy předem. Veškeré realizace provádíme na základě smlouvy o dílo. Ve smlouvě je vždy uveden termín dokončení díla, rozpočet, záruční doba, předmět díla atd.

Veškeré dílčí nebo doplňkové služby provádíme na základě Vaší písemné objednávky.  

 

Návrhy řešení , změny a studie.

Pokud máte zájem pouze o návrh technického řešení včetně studie bez realizace, sdělíme Vám cenu podle rozsahu požadovaných služeb při první konzultaci.

 

V případě, že se rozhodnete využít naše služby včetně realizace díla (tzv. „na klíč“) jsou návrhy řešení a studie poskytnuty ZDARMA  i během případných změn při realizaci.

 

Tuto službu můžete tedy využívat samostatně nebo s realizací.

 

Projektování.

Vypracování projektové dokumentace a cena závisí na rozsahu poskytnuté služby. Projekty vypracujeme, případně Vaše doplníme na základě předem dohodnutého rozsahu.

 

Zastupování Vaší osoby

V případech, kde si situace vyžaduje zastupování Vaší osoby nebo firmy poskytujeme zastupování na základě plné moci v souladu se zákonem a v rozsahu uvedeném v plné moci. Naše odměna za zastupování se odvíjí dle rozsahu poskytnuté služby. Cenu Vám sdělíme vždy předem.

 

Dotace

Zpracujeme Vám žádost o dotaci například na sluneční kolektory, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, zateplení apod. v rozsahu dle individuální realizace a Vašeho požadavku. Žádost můžeme zpracovat tzv. „na klíč“ včetně podání nebo zpracujeme pouze dílčí část – energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, pouze žádost, zajištění podkladů a certifikátů apod. Cena za poskytnuté služby se odvíjí od požadovaného rozsahu. S cenou za poskytnuté služby Vás seznámíme vždy předem.

 

 

Veškeré poskytované služby jsou za reálné ceny.
Ceny služeb znáte vždy předem.