25/1/2020 06:48

Návrh alternativního zdroje energie a výběr vhodného systému vytápění provádíme na základě posouzení celého objektu a konzultace s klientem. Při těchto konzultacích informujeme klienta o možnostech, vhodnosti a především úspornosti celého zařízení.

Zároveň posuzujeme, zda navržený systém je v souladu s reálným provozem vzhledem k lokalitě a způsobu denního užívání objektu klientem.


Pokud stavební řízení umožňuje realizaci, případně změnu původního návrhu v projektové dokumentaci na základě studie, provedeme návrh touto formou a ušetříme klientovi finance.

Pokud stavební řízení umožňuje  realizaci či změnu pouze na základě projektu, vypracujeme na požádání
projektovou dokumentaci.